Poczet sztandarowy IV LO

Alekstandra Sypniewska

Karol Kazimierczak

Wiktoria Rolicz

poczetLO