Kadra dydaktyczna w roku szkolnym 2017/2018
Funkcja
Imię i nazwisko
Dyrektor szkoły
dr Stefan Bulanda
Wicedyrektor
mgr Alicja Hanisz
Wicedyrektor
mgr Agnieszka Makarska
Kierownik internatu
mgr Magdalena Kołodziejczyk
Socjoterapeuta szkolny
mgr Joanna Andrzejewska
Pedagog szkolny
mgr Alicja Hanisz
mgr Sylwia Błażejczak
mgr Katarzyna Kosińska
Język polski
mgr Renata Lechowicz
mgr Alicja Łokotko
mgr Sylwia Popadiuk
mgr Emma Ratajczak
mgr Wanda Szymańska
mgr Angelika Tumas
Chemia
mgr Bożena Kościołek
mgr Małgorzata Prętki
dr Agnieszka Mirończyk
Biologia
mgr Anna Grygajtis
mgr inż. Irena Borowska-Pietrzak
mgr inż. Iwona Tarnawa-Januszek
Geografia
mgr Sylwia Jasek
mgr Arleta Majchrzak
Fizyka
mgr Jan Pawlak
mgr  Maria Seifert
Matematyka
mgr Agnieszka Adamczyk-Stępień
mgr Monika Filipek
mgr Stanisław Iwanowski
mgr Izabella Kęsy
mgr Łukasz Szydłowski
Informatyka
mgr Sylwia Cyboran-Judkiewicz
mgr Marcin Milewski
Przedsiębiorczość
mgr Agnieszka Kwaśniewska
Podstawy ekonomii
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Senk
WOS
mgr Agnieszka Senk
mgr Tadeusz Serylak
mgr Anna Baka
Historia
mgr Arleta Majchrzak
mgr Agnieszka Senk
mgr Bożena Sikora
mgr Tadeusz Serylak
Język angielski
mgr Agnieszka Dankowska
mgr Marzena Wybieralska
mgr Agnieszka Grzymkowska
mgr Kama Kruszyna
mgr Agnieszka Makarska
mgr Lucyna Najbar
lic.  Tomasz Sadłowski
mgr Lubow Smycz
mgr Jan Stecyszyn
lic. Anna Bielawska
mgr Monika Lasege
mgr Magdalena Ciesielska - Staniewicz
Język niemiecki
mgr Kinga Czekatowska
mgr Urszula Gadacz
mgr Agnieszka Matasek-Skoczylas
mgr Agnieszka Mitela-Chorążyczewska
mgr Katarzyna Zelek
Język francuski
 
mgr Halina Bogucewicz
mgr Magdalena Lulczyńska
Język rosyjski
mgr Anna Posyniak-Jędrecka
Język Hiszpański mgr Wahili Chiari Arcia
Język włoski
mgr Katarzyna Klinowska
mgr Magdalena Kołodziejczyk
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Adrian Tabaczuk
Zajęcia artystyczne
mgr Ewa Rzepska
Historia Sztuki
Religia
ks. mgr Mariusz Łuszczek
mgr Przemysław Włodarczyk
Etyka mgr Katarzyna Kośińska
Wychowanie fizyczne
mgr  Irena Dratwińska -Krępa
mgr Czesława Kosińska
mgr Łukasz Mietlicki
mgr Robert Krzyżyński
mgr Magdalena Tokar
mgr Andrzej Urbaniak
Wychowawcy w internacie
mgr Natalia Piskorz
mgr Jadwiga Stawinoga
mgr Alan Broka
mgr Iwonka Trzemżalska
mgr Marcin Milewski
mgr Marta Zawadzka
mgr Marzena Wybieralska
mgr Joanna Malkiewicz
mgr Joanna Tucka
Biblioteka
mgr Agnieszka Kwaśniewska
mgr Honorata Talaga
mgr Katarzyna Kośińska