Lista pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2015/2016

Baszczuk Józef – robotnik gospodarczy
Bednarz Wanda – kucharz
Borowik Urszula – sprzątaczka
Busse Danuta – pomoc kuchenna
Chałupka Bogdan – elektryk
Drozdek Marcin – st. ref. d/s administracyjnych
Drozdek Mieczysław – st. rzemieślnik
Fornal Krystyna – pomoc kuchenna
Guzek Jolanta – gł. Księgowa
Hadzicka Halina – sprzątaczka
mgr Janeczek Urszula – st. spec. d/s finans.
Janiak Sylwia – sprzątaczka
Kochut Agnieszka – pomoc kuchenna
Kotlarek Jadwiga – dozorca
Kozak Renata – starszy spec. d/s adm.biurowych
Kralewicz Elżbieta – sprzątaczka
Kusztelak Wiesława – spec. d/s finansowych
Lirek Henryk – woźny
Lubiec Janina – sprzątaczka
Machalewski Zbigniew – st. spec. d/s administracji
Mietlicka Elżbieta – spec. d/s kadr
Mietlicki Bogusław – woźny
Misiuk Bożena – kucharz
Szcześniak Mirosława – sprzątaczka
Sznabel Krystyna – sprzątaczka
Świercz Iwona – sprzątaczka
Tochowicz Małgorzata – sprzątaczka
mgr Tucka Anna – sekretarz szkoły
Wierzbicka Halina – intendent
Wójcik Ewa - kucharz